Project 1, Unit 1D – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a navíc je velice jednoduchá.

K této aktivitě potřebujete jen seznam slovíček a kartičku, kam budou žáci psát zapamatovaná slovíčka. Já ještě používám powerpointovou prezentaci, se slovíčky, ale to není nutné. Napřed vysvětlím, jak používat tuto aktivitu s PowerPointem a potom jak bez něj. Následující prezentace je na slovíčka z Unit 1D Project 1 4th Edition.

Stáhněte a spusťte následující prezentaci.


Na začátku bude obrazovka prázdná. Klikněte a objeví se první slovíčko anglicky. Řekněte je anglicky a česky a žáci je zopakují anglicky. Řekněte slovíčko česky a žáci je musí říci anglicky. Znovu klikněte a objeví se druhé slovíčko anglicky. Zase je řekněte anglicky a česky a žáci zopakují. Pak řekněte náhodně první nebo druhé slovíčko česky a žáci je řeknou anglicky. Pak zobrazte třetí slovíčko a pokračujte dále. Vždy dáte nové slovíčko a pak zkoušíte ta starší. Zkoušení starších slovíček zakončete vždy novým slovíčkem.

Takto pokračujte až do konce prezentace, kdy se Vám na obrazovce objeví konec prezentace. Pak rozdejte následující kartičky.

Žáci zkusí zpaměti napsat, co se naučili.


Pokud nemáte ve třídě projektor, pak stačí psát slovíčka na tabuli a poslední fázi požádat žáky, aby se otočili k tabuli zády.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *