Verb to be krátká videa

Verb to BE – krátká videa

Sloveso BE je nejdůležitější sloveso v angličtině. Následující videa umožňují rychlé opakování všech třech tvarů v přítomném čase. Žáci navíc dostávají i vizuální podporu, a proto se jim slovesa učí…

Read more »
project 1 Unit 2 testy na slovíčka

Slovíčka testy – Project 1 Unit 2

V následujícím příspěvku najdete deset testů na slovíčka. Většina testů obsahuje 4 různé verze pro normální žáky a dvě verze pro žáky s SPU. Verze pro žáky s SPU najdete…

Read more »

Project 1 Unit 2 – Online cvičení

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Pomocí těchto cvičení si žáci mohou procvičovat slovní zásobu i gramatiku. Cvičení…

Read more »

Project 1, Unit 2 Across the Curriculum – Swimming pool

Pro slovíčka Unit 2 Across the Curriculum z učebnice Project 1 4th Edition, jsem si zvolil aktivitu Swimming Pool spíše ze zoufalství, než z jiných pohnutek. Neměl jsem moc času…

Read more »

Project 1, Unit 2 Culture – Piškvorky

Piškvorky s anglickými slovíčky se hrají následujícím způsobem. V první fázi žákům rozdejte seznam slovíček (viz strana 2). Nadrilujte výslovnost a pak mají žáci dvě až tři minuty, aby se…

Read more »

Project 1, Unit 2D – Remembering Tables

V učebnici Project 1 4th Edition, Unit 2D je přesně 16 nových slovíček, což je ideální počet pro aktivitu, která se jmenuje Remembering Tables. Remembering Tables fungují následovně: vytiskněte pro každého žáka následující list….

Read more »

Project 1, Unit 2C – Swimming Pool

Slovíčka z Unitu 2C, učebnice Project 1 4th edition, jsem zpracoval do aktivity, kterou jsem nazval Swimming Pool. Aktivita Swimming Pool funguje následovně: Vytiskněte pro každého studenta následující list. Na začátek…

Read more »

Project 1, Unit 2B – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a…

Read more »

Project 1, Unit 2A – Brožura

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list, nejlépe oboustranně. Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou opakovat po Vás. Pak žáci napíší překlad slovíček z tabulky…

Read more »
Project 1_unit 2_mock_test

Unit 2 zkušební test

V poslední době se mi velice osvědčilo před skutečným testem s žáky napsat tzv. mock test. Takto se žáci připraví na typ úloh, které je čekají a mohou dosáhnout lepších…

Read more »