Project 2 Unit 2 Visual Vocabulary Revision

Unit 2 – Visual Vocabulary Revision

Gabriel Wyner ve své knize Fluent Forever tvrdí, že by se žáci měli učit všechna slovíčka bez překladu a pouze pomocí obrázků. Dle jeho teorie, když si slovíčka navážeme na…

Read more »
project 2 unit 2 mock test

Project 2 Unit 2 – Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 2 v učebnici Project 2, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »
project 2 Unit 2 testy na slovíčka

Project 2 Unit 2 – testy na slovíčka

Ve všech souborech najdete 4 různé křížovky a 2 přiřazovací cvičení. Přiřazovací cvičení jsou určena pro žáky, kteří mají doporučení z psychologické poradny, případně pro velmi slabé žáky. Unit 2A…

Read more »

Tvoříme present continuous tense

Když se s žáky učíme tvořit present continuous tense, tak napřed začneme jeho formou. Pomocí prezentace vysvětlím, jak se tento čas tvoří a pak daný tvar pečlivě procvičujeme. V následující…

Read more »

Project 2 Unit 2 Across the Curriculum – Rhymes

Rhymes je aktivita, která vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová anglická slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci…

Read more »

Project 2 Unit 2D – Brožura slov

Aktivita Brožura funguje následovně: Vytiskněte následující pracovní list: Přečtete slovíčka z první tabulky nahlas a studenti je budou opakovat po Vás. Pak žáci opisují slovíčka do volných řádků v horní…

Read more »

Project 2 Unit 2C – Riskuj

Riskuj je zábavná hra, která slouží k výuce slovní zásoby. Vytiskněte následující pracovní list. Rozstříhejte jej na jednotlivé tabulky. Každý žák bude potřebovat jednu tabulku. V první fázi čtěte anglická…

Read more »

Project 2 Unit 2B – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová angliská slova budou rýmovat se známými českými slovy, žáci si je…

Read more »

Project 2 Unit 2A – slovíčka

Pro výuku těchto slovíček používám metodu Clap Your Hands. Většinou si přeji, aby má skupinka byla co nejmenší, ale v tomto případě větší skupina nevadí. Vytiskněte následující seznam slovíček. Budete…

Read more »

Přítomný čas průběhový

V šesté lekci učebnice Project 1 žáci poprvé narazí na přítomný čas průběhový. V tomto příspěvku bych Vám rád nabídl dva pracovní listy, které používám, aby žáci pochopili, formu a…

Read more »