Unit 1D – Rhymes

Následující aktivita vychází z pedagogického principu stavět nové znalosti na znalostech předchozích. Žáci znají česká slova, a když se nová angliská slova budou rýmovat s novými anglickými slovíčky, žáci si je snadněji zapamatují.

Zde je pracovní list, který využívá tohoto principu pro výuku nových slovíček:

S tímto pracovním listem pracujeme následovně. Napřed si přečteme veršíky z první části. Jednotliví žáci čtou tyto verše nahlas a já opravuji případné chyby ve výslovnosti.

Pak já čtu jednotlivé řádky, ale vynechám anglické slovíčko. Žáci poslouchají a dívají se do pracovního listu a říkají vynechaná slovíčka.

V další fázi říkám jen česká slova a žáci říkají slovíčka anglicky. Stále se mohou dívat do pracovního listu.

Pak jim však řeknu, ať si zakryjí horní část pracovního listu (nebo papír přehnou v polovině) a jejich úkolem je dopsat chybějící slova do veršů ve spodní polovině stránky.

Ve chvíli, kdy je jasné, že si už na nic dalšího nevzpomenou, požádám žáky, aby si odkryli horní polovinu a zkontrolovali a doplnili své odpovědi.

V další fázi si žáci zase zakryjí horní část a na linku napíší překlad slovíčka, které před chvílí napsali. Zkontrolují si své odpovědi a doplní.

V poslední fázi této aktivity (případně v následující hodině) si žáci zakryjí vše, kromě českých překladů v horní polovině listu. Jejich úkolem je napsat daná slovíčka anglicky. Své odpovědi si posléze zkontrolují.

Zní to poměrně složitě, ale musím říct, že mé žáky tato aktivita baví.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *