Použití neurčitých členů pro začátečníky

Colourful teaching neurčitý člen

Členy se v češtině nevyskytují, proto žákům působí poměrně velké problémy. Navíc hned na začátku musí pochopit, že A a AN se dávají jen u jednotného čísla. Ze zkušenosti vím, že pouhé vysvětlení nestačí a nejlepší je, když si žáci na daná pravidla přijdou sami.

Proto jsem vytvořil následující pracovní list, který žáky vede k tomu, aby si objevili pravidla, podle kterých se řídí používání neurčitého členu. Tento pracovní list jsem vyzkoušel ve třídě se třemi IVP a byl jsem překvapen, že i tito žáci nakonec daná pravidla zvládli.

Jak to funguje?

Vytiskněte následující pracovní list pro každého žáka ve třídě barevně. Na jeden list A4 jsou pracovní listy pro dva žáky.

Řekněte žákům, ať se podívají na příklady 1-3 a podle nich vyplní položky 4-12. Ať se řídí podle barev.

Ve třídě se určitě objeví někdo, kdo začne vykřikovat, že tomu nerozumí. Zajděte za ním individuálně a udělejte s ním dvě až tři položky a pak ho nechte být. On si s tím pak už poradí.

Asi po dvou minutách si s celou třídou na tabuli zkontrolujte správné odpovědi. Pak dejte žákům za úkol, ať vyplní rámečky 13-21. Tentokrát je tam méně barev, ale stále tam nějaké jsou. Znovu zkontrolujte správné odpovědi. Zajímavý problém nastane u položky 14. Zde musíte vysvětlit, že zelená má přednost před růžovou.

V poslední části už barvy nejsou, ale uvidíte, že ji žáci vyřeší úplně bez problémů.

Doufám, že se Vám tento materiál bude líbit a najde praktické uplatnění ve Vašich hodinách AJ. Na www.engames.eu můžete ještě najít pracovní list na otázky v přítomném čase prostém.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *