project 2 unit 2 mock test

Project 2 Unit 2 – Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 2 v učebnici Project 2, 4. vydání. Zkušební testy plní následující úkoly: seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném…

Read more »

Project 2 Unit 2 – mock test

Asi před dvěma lety se velkým tématem v našem školství stalo sebehodnocení. Někdo si všiml, že žáci nedokáží posoudit, co umí a co ne. Nevím jak u Vás, ale na…

Read more »
Project 1_unit 2_mock_test

Unit 2 zkušební test

V poslední době se mi velice osvědčilo před skutečným testem s žáky napsat tzv. mock test. Takto se žáci připraví na typ úloh, které je čekají a mohou dosáhnout lepších…

Read more »