Project 1, Unit 1B – TPR

Dictations instructions

V unitu 1B se žáci mají naučit instrukce. Už ve svém příspěvku na slovíčka z Unitu 1B vysvětluji, jak tyto instrukce učím. V tomto kratičkém článku bych se s Vámi rád podělil o několik diktátů namluvených rodilými mluvčími. U všech cvičení, žáci poslouchají a plní dané pokyny. V podstatě se jedná o stejné cvičení, které najdete na straně 7 ve cvičení 7.

Poslouchej a dělej

Žáci poslouchají následující nahrávky a plní dané pokyny. Pokud se stane, že se žáci ztratí a přestanou dělat to, co mají, zastavte nahrávku a pusťte ji znovu. Uvidíte, že po chvíli budou schopni splnit vše správně.

TPR diktát 1

TPR diktát 2

TPR diktát 3

TPR diktát 4

Diktát

Pokud chcete, aby žáci uměli dané příkazy i psát, pak je nutné to s nimi cvičit. Zde najdete krátký diktát. Žáci poslouchají a píší, co slyší.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *