Project 3 Unit 3 – Mock Test

Project 3 Unit 3 Mock test

V následujícím souboru najdete zkušební test, k lekci 3 v učebnici Project 3, 4. vydání.

Zkušební testy plní následující úkoly:

  • seznámí žáky s jednotlivými cvičeními, které je čekají ve skutečném testu.
  • ukáže žákům, která cvičení jim jdou a která nikoliv.
  • žák uvidí, na jakou známku v současné chvíli má.
  • informuje rodiče, že žák něco neumí.

Jak pracovat se zkušebním testem

Nemá moc význam dávat žákům tento test za domácí úkol. Pokud žák nějakou část nechápe, ve většině domácností mu to nemá kdo vysvětlit.

Dle mého názoru je nejlepší test zadat v hodině. Dělejte s žáky jedno cvičení za druhým a vysvětlujte vzniklé problémy. Na konci každého cvičení nechte žáky, ať se sami obodují a vysvětlete jim, jak budete hodnotit vy.

Na konci testu si žáci sečtou své body a vy jim na tabuli vypište, za kolik bodů je jaká známka.

Vypracovaný test si žáci vezmou domů a tam rodiče uvidí, co jejich dítěti umí a co by si mělo procvičit.

V tomto testu chybí cvičení 1 (poslech) a cvičení 2 (čtení). Nezapomeňte žáky upozornit, že ve skutečném testu tato cvičení budou.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *