Project 3, Unit 3 Culture – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a navíc je velice jednoduchá.

K této aktivitě potřebujete jen seznam slovíček a kartičku, kam budou žáci psát zapamatovaná slovíčka. Navíc je dobré mít i Powerpointovou prezentaci se slovíčky, ale to není nutné, protože slovíčka můžete i psát na tabuli.

Následující prezentace je na slovíčka z Unit 3 Culture, učebnice Project 3 4th Edition.
Stáhněte a spusťte následující prezentaci.

Na začátku bude obrazovka prázdná. Klikněte a objeví se první slovíčko anglicky. Řekněte je anglicky a česky a žáci je zopakují anglicky. Řekněte slovíčko česky a žáci je musí říci anglicky. Znovu klikněte a objeví se druhé slovíčko anglicky. Zase je řekněte anglicky a česky a žáci zopakují. Pak řekněte náhodně první nebo druhé slovíčko česky a žáci je řeknou anglicky. Pak zobrazte třetí slovíčko a pokračujte dále. Vždy dáte nové slovíčko a pak zkoušíte ta starší. Zkoušení starších slovíček zakončete vždy novým slovíčkem.


Takto pokračujte až do konce prezentace, kdy se Vám na obrazovce objeví konec prezentace. Pak rozdejte následující kartičky.

Žáci se snaží do kartičky napsat všechna slovíčka, která si pamatují. Pak zmáčkněte šipku zpět a na tabuli se objeví všechna slovíčka. Žáci si zkontrolují své odpovědi a opraví si je.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *