Have got – Speaking

Následujících pět speaking activities umožňuje žákům procvičit si sloveso Have got a slovní zásobu z Unitu 3. V každé z aktivit žáci vyprodukují velké množství daných vět, ve kterých si musí vybavovat aktuální slovní zásobu. Zároveň jsou tyto aktivity postavené tak, aby žáci používali danou strukturu s minimem chyb.

Vanishing drill and Speaking Cards

Unit 3A

Studenti se naučí nazpaměť krátký rozhovor a ten pak obměňují podle obrázků na kartičkách.

Aby se žáci naučili krátký rozhovor, stáhněte si následující prezentaci a zobrazte ji na tabuli.

U prvního snímku, čtěte řádek po řádku a nechte žáky, ať věty opakují po vás. Po prvním čtení nechte celou třídu, ať čtou větu po větě a opravujte případné chyby ve výslovnosti.

Pak přepněte na druhý snímek. Zde už pár slov chybí. Žáci mají za úkol přečíst celý text i se slovy, která na tabuli nejsou. Poté překlikněte na další snímek a pokračujte stejným způsobem dál a dál.

U pátého nebo šestého snímku očekávejte, že se objeví chyby. V takovém případě se u snímku zdržte a nechte žáky číst ten stejný text v menších skupinách.

Jakmile se dostanete k snímku 8, drilování je u konce a budou potřeba Speaking Cards.

Vytiskněte si následující kartičky a nastříhejte je. Pro každou dvojici budete potřebovat jednu sadu kartiček:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Rozdejte je a žáci si položí jednotlivé kartičky obrázkem na lavici. Jeden z žáků si vezme libovolnou kartičku a začne mluvit. Řekne první větu ze snímku 8 a použije první obrázek. Druhý žák jej poslouchá a řekne druhou větu a to, co první žák řekl, že má. Pak první žák řekne třetí řádek a druhou věc z kartičky a druhý žák čtvrtý řádek a to, co slyšel. Takto pokračují až do konce rozhovoru.

Důležité je, aby druhý žák kartičku neviděl, a tak musí dávat pozor, co mu soused říká.

Pak si vezme kartičku žák číslo dva a takto pokračují, dokud nevyberou všechny kartičky.

Jakmile vidíte, že žáci jsou už mají více než polovinu kartiček hotovou, překlikněte na snímek 9 a nechte aktivitu dojít až do konce.

Unit 3C

V následujících souborech najdete kartičky a dialogy pro unit 3C. U snímku 1 opakuje se studenty tvary slovesa HAVE GOT.

A zde jsou kartičky s obrázky:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

Unit 3D – School Subjects

V unitu 3D se žáci učí školní předměty. V této části už se žáky neopakuji jen sloveso HAVE GOT, ale snažím se zopakovat i sloveso BE. Proto se učíme následující dialog:

Pro tento rozhovor, budete potřebovat následující kartičky:

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [795.00 B]

První žák má kartičku a obměňuje daný dialog podle ní. Žák číslo dva však neodpovídá podle naučeného vzoru, ale podle pravdy.

Short answers

V tomto drillu studenti cvičí otázky a krátké odpovědi:

Kartičky k tomuto cvičení najdete v části Unit 3A nebo Unit 3C.

Table Speaking

Poslední aktivita, kterou používám, je tzv. Table speaking a doplňuje látku unitu 3D.
Potřebujete sudý počet žáků, které usadíte do dvojic. Každý žák dostane jednu tabulku s rozvrhem:

Každý má jinou tabulku a nesmí si ji ukazovat. Žáci se ptají na prázdná okénka v rozvrhu. Např:

A: What subject have you got on Tuesday at 8 o´clock?
B: We have got Czech.

Cílem je vyplnit všechna prázdná políčka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *