Procvičování slovní zásoby

Opakování slovní zásoby pro učebnice Project 1-4

Domácí příprava je důležitá. Většina škol nabízí pouze 3 hodiny anglického jazyka a týdně a to nestačí. Ideální by bylo mít angličtinu 5 dní v týdnu a v malých skupinkách. To se však v nejbližší budoucnosti nestane, a tak je naprosto nezbytné, aby se žáci připravovali doma.

Už Ebbinghaus při svých experimentech jasně ukázal, že čím více si člověk bude opakovat, tím méně zapomene. Pokud však žáci uvidí angličtinu jen jednou za dva dny, tak si zapamatují sotva třetinu toho, co je naučíme.

Proto je potřeba opakovat, opakovat a opakovat.

Procvičování slovíček

Na stránce https://ajfun.eu/slovicka/strana1.html najdete jednoduchou aplikaci na procvičování slovíček.

Žáci si zvolí učebnici a lekci (mohou si vybrat i více lekcí naráz). Pak kliknou, zdali chtějí slovíčka opakovat ústně nebo písemně.

Při ústním opakování se objeví slovíčko česky a žák má necelé 4 sekundy na to, aby je řekl anglicky. Pak se objeví správná odpověď. Po chvíli se objeví další slovíčko a další slovíčko.

U písemného opakování se objeví slovíčko a žák jej musí napsat. Svou odpověď odesílá stisknutím klávesy ENTER. Pokud je odpověď správná objeví se nové slovíčko. Není-li správná, objeví se správná odpověď pod napsaným textem.

Za každou správnou odpověď dostává žák 5 bodů a za špatnou -1. Ve chvíli, kdy vás učení přestane bavit, zmáčkněte tlačítko FINISH.

Jaká slovíčka zde najdu?

Najdete zde všechna slovíčka z učebnic Project 1-4, 4th Edition.

Apostrof

Nejčastějším problémem při písemném opakování je apostrof. Ve všech slovíčcích používám místo apostrofu českou čárku, kterou najdete na stejné klávese, jako je háček.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *