Project 1 Unit 3 – Online cvičení

Project 1 Unit 3 online cvičení

Během online výuky jsem vytvořil velké množství online cvičení, které by bylo škoda nevyužívat i během normální výuky. Pomocí těchto cvičení si žáci mohou procvičovat slovní zásobu i gramatiku.

Cvičení na slovní zásobu:

Pro tvorbu cvičení na slovíčka jsem použil nástroj wordwall.net , který funguje velmi spolehlivě a tvorba cvičení je jednoduchá. Jediný problém je, že pokud se přihlásí více žáku najednou, tak se stává, že server chvíli nefunguje. Proto je lepší zadávat tato cvičení za domácí úlohu než v online hodinách.

Unit 3A

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 3A

Unit 3B

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 3B

Kvíz

Tento úkol je o trochu jednodušší než přiřazování. Žáci vybírají ze 4 možností.

Project 1 Unit 3B

Unit 3C

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 3C

Unit 3D

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 3D

Unit 3ABCD

V tomto cvičení jsou nejdůležitější slovíčka z celé lekce

Přiřazování

Žáci mají za úkol přiřadit k sobě česká a anglická slovíčka. Pozor, počítá se i čas.

Project 1 Unit 3ABCD

Online cvičení na gramatiku

Sloveso HAVE GOT

V následujících cvičeních žáci pracují se slovesem HAVE GOT v oznamovacích větách.

Verb HAVE GOT 1 – poskládejte z následujících slov věty

Verb HAVE GOT – diktát

Verb to HAVE GOT 2 – poskládejte z následujících slov věty se slovesem HAVE GOT.

Verb HAVE GOT 3 – dejte sloveso HAVE GOT do správného tvaru – oznamovací věty

Verb HAVE GOT 4 – poskládejte slova do správného pořadí

Verb HAVE GOT 5 – poskládejte slova do správného pořadí

Verb HAVE GOT 6 – dejte sloveso HAVE GOT do správného tvaru – oznamovací věty

Verb HAVE GOT 7 – dejte sloveso HAVE GOT do správného tvaru – oznamovací věty

Sloveso HAVE GOT v otázkách i oznamovacích větách

Verb HAVE GOT otázky – vytvořte otázky

Verb HAVE GOT short answers

Verb HAVE GOT mix 1 – dejte sloveso HAVE GOT do správného tvaru

Verb HAVE GOT mix 2 – poskládejte z následujících slov věty

Verb HAVE GOT mix 3 – doplňte do vět sloveso HAVE GOT ve správném tvaru

Verb HAVE GOT – short answers – vyberte správné krátké odpovědi

Verb HAVE GOT mix 4 – poskládejte z následujících slov věty

Verb HAVE GOT – diktát 2

IS nebo HAVE GOT?

Is or HAVE GOT

Překlady

BE a HAVE GOT – přiřaďte slovesa k jejich správným překladům

Unit 3B – věty z komiksu – přetahejte slova na správná místa a přeložte věty.

Unit 3C – věty – přetahejte slova na správná místa a přeložte věty.

Unit 3D – otázky – přetahejte slova na správná místa a přeložte věty.

Unit 3D – článek ze strany 34 – přetahejte slova na správná místa a přeložte věty.

Unit 3D – supertranslation článek ze strany 34 – přetahejte slova na správná místa a přeložte věty. Slova ve žlutých rámečcích musíte napsat sami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *