Project 3, Unit 5 Across the Curriculum – Random Repeat

Random Repeat je jedna z nejúčinnějších metod na výuku slovní zásoby. Její popis jsem našel v knize A.Baddeleyho nazvané Memory. Tuto metodu používám už mnoho let a je doopravdy nejlepší a navíc je velice jednoduchá.

Pro výuku slovíček z lekce 5 Across the Curriculum, učebnice Project 3 – 4th Edition, jsem si tuto metodu vybral, protože slovíčka v této lekci mi přišla extrémně užitečná.

K této aktivitě potřebujete jen seznam slovíček a kartičku, kam budou žáci psát zapamatovaná slovíčka. Dále používám powerpointovou prezentaci, se slovíčky. Následující prezentace je na slovíčka z Unit 5 Across the Curriculum a obsahuje 24 slovíček.

Stáhněte a spusťte následující prezentaci.

Na začátku bude obrazovka prázdná. Klikněte a objeví se první slovíčko anglicky. Řekněte je anglicky a česky a žáci je zopakují anglicky. Řekněte slovíčko česky a žáci je musí říci anglicky. Znovu klikněte a objeví se druhé slovíčko anglicky. Zase je řekněte anglicky a česky a žáci zopakují. Pak řekněte náhodně první nebo druhé slovíčko česky a žáci je řeknou anglicky. Pak zobrazte třetí slovíčko a pokračujte dále. Vždy dáte nové slovíčko a pak zkoušíte ta starší. Zkoušení starších slovíček zakončete vždy novým slovíčkem.


Takto pokračujte až do konce prezentace, kdy se Vám na obrazovce objeví konec prezentace. Pak rozdejte následující kartičky.

Žáci mají za úkol vyplnit svoji kartičku slovíčky, která si pamatují z prezentace. Své odpovědi si pak zkontrolují na tabuli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *