Project 3, Unit 1A – Piškvorky

V lekci 1A je poměrně velké množství slovíček, a proto jsem je zpracoval do aktivity, kterou jsem nazval Piškvorky.

Hra se hraje následujícím způsobem. V první fázi žákům rozdám seznam slovíček (viz strana 2). Nadrilujeme výslovnost a pak mají žáci dvě až tři minuty, aby se daná slovíčka naučili.

Mezitím do dvojic rozdám stránku 1. Po chvíli učení žáky vyzkouším na slovíčka. Řeknu nějaké slovíčko česky a celá třída je řekne anglicky. V této chvíli mají žáci stále před sebou celý seznam slovíček.

Po prozkoušení asi 20 slovíček řeknu žákům, ať si otočí slovíčka textem dolů a hrají piškvorky na rozdaném plánu. Pravidla piškvorek jsou stejná jako při normální hře, jen tady musí napřed říci slovíčko, které je napsané v políčku, kde chtějí udělat svou značku, anglicky. Vítězí ten, kdo má první 5 stejných symbolů v řadě, sloupci nebo úhlopříčce.

Žáky nechám hrát přesně sedm minut. Za tuto dobu stihnou tak dvě až tři partie. Pokud si nejsou jisti, že překlad slovíčka je správný, mohou nahlédnout do seznamu.

Po sedmi minutách žáky požádám, ať rozpůlí svůj hrací plán. Každý má polovinu. Žáci si otočí tabulku se slovíčky, aby ji viděli. Teď mají 4 minuty na to, aby vyplnili co nejvíce políček anglickými tvary napsaných slov. Rekord je 8 plných sloupců.

Doufám, že se Vám tato hra bude líbit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *