Unit 1B – základní otázky

Pro výuku základních otázek v anglickém jazyce využívám následujících aktivit. Úplně nazačátek si pustíme tuto písničku a vyplníme následující pracovní list:

Pak se dané otázky naučíme nazpaměť. K tomu využívám aktivity Vanishing Drill.

Na tabuli promítnu následující prezentaci. Se žáky si nacvičíme výslovnost jednotlivých otázek a přitom si řekneme, co jednotlivé otázky znamenají. Pak kliknu na další slide a některá slova zmizí. Žáci mají za úkol přečíst otázky nahlas a doplnit chybějící slova. Takto pokračujeme dál a dál, až zmizí všechna slova a žáci umí všech 7 otázek.

Pak žákům rozdám následující dokument a žáci mají doplnit chybějící slova do otázek písemně:

Zkontrolujeme si otázky na tabuli a pak mají žáci za úkol napsat své odpovědi.

V následujících hodinách, vytisknu pro žáky následující kartičky. Každá kartička obsahuje 2 otázky. Každý žák dostane jednu kartičku a s tou obchází své spolužáky a ptá se jich na otázky obsažené na kartičce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *